HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHIẾN DỊCH TIÊU BIỂU

Danh sách các chiến dịch marketing thực hiện bởi SOGA. Chúng tôi cung cấp dịch vụ quảng cáo, digital marketing, xây dựng web-app, tạo dựng thương hiệu, quay phim chụp ảnh.

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Một vài hình ảnh hoạt động của SOGA